Beskrivelse af aftaleprincipper:

HOLSTING architect-support indgår aftaler baseret på henholdsvis medgået tid eller fast honorar………………………..

Aftale grundlag:

  • ABR 89
  • Byggeri og Planlægning 2012

Honorar og timesatser 2017 (excl. moms og udlæg):

  • Opgaver med fast honorar (efter tilbud).
  • Opgaveforløb (min. 2 uger a. 5 timer pr. uge ) 750 kr/time.
  • Enkeltopgaver (min. 5 timer) 950 kr./time.
  • “Her og nu opgaver” (4 timers varsel) 1.150 kr./time.
  • Onlinesupport (mob eller video) i alm. arbejdstid 475 kr./påbegyndt halve time.

Ansvar:

  • HOLSTING architect-support er forsikret mod erhvervsansvar i TopDanmark police.nr. xxxxxxxx