Som det fremgår af kundereferancerne har jeg (Palle Holsting) som projektansvarlig primært arbejdet med projekter indenfor kategorien “Kultur, undervisning og boliger”. Via disse projekter har jeg tilegnet mig særlige kompetencer indenfor nedenstående specialistområder:

Projektmanagement:

 • Metodeudvikling
 • Kvalitets- og risikoledelse (ISO 9001)
 • Organisations- og teambuilding
 • Projekt- og byggeøkonomi
 • Internationalt projektsamarbejde (Holland, Norge)

Designmanagement:

 • Arkitektonisk prioritering
 • Facadeudvikling
 • Dynamisk solafskærmning
 • Pladsstøbtbeton
 • Lysdesign
 • Akustisk design