CFM

Tidligere opgaver for CFM:

I perioden fra 2011 – 2014 fungerede jeg som Sagsarkitekt og Projekteringsleder for  Arkitektfirmaet C. F. Møller, hvor jeg varetog totalrådgiverens sagsansvar i forbindelse med projektering af Maersk Bygningen, en udviddelse af Sundhedsfagligt Fakultet på Københavns Universitet, Denmark. 43.000 m2.

Beskrivelse:

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene formål og
Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet udbygger Panum-komplekset med Mærsk Tårnet, som skal revitalisere det Sundhedsvidenskabelige Fakultets fysiske rammer – og bringe dansk biomedicinsk forskning i spidsen internationalt.
Panum åbner sig for omverdenen med grønne parkområder og en plads foran det nye 15 etagers forskertårn. Med byggeriet får fakultetets forskere og studerende blandt andet state of the art laboratorier, auditorier og undervisningslokaler samt cykelkælder og kantine. Samtidig bliver der skabt nye grønne parkområder, en boldbane, en stor ny forplads og et udsigtspunkt med mulighed for offentlig adgang på øverste etage.
Mærsk Tårnet rejser sig med sine 15 etager som kompleksets samlende og dynamiske omdrejningspunkt i en klar og aflæselig form. Som et træ har sit rodnet, hviler tårnet på en række mindre bygninger, der rummer de fælles funktioner: auditorier, undervisningsrum og kantine samt show-lab, konferencerum og bogcafé og boghandel.
Den mest markante del af rodnettet er det store forskertorv, der bliver Panums nye sociale koblingspunkt. Torvet formidler hovedindgangen, fungerer som kompleksets væsentligste sociale samlingssted og kobler alle funktioner mellem det nye og det eksisterende Panum.
Mærsk Tårnet fremstår åbent og udadvendt med en transparent underetage, der får bygning og by til at smelte sammen. Samtidig bliver offentligheden inviteret helt op i toppen af tårnet med café og udsigtspunkter, konferencefaciliteter og en Faculty Club.
Imellem bygningerne opstår nye pladser og indre haverum med nicher og siddemuligheder. De fungerer som en forlængelse af studielokaler og kontorer, men udgør også et grønt tilbud til byen. Et strøg igennem området med gang- og cykelstier og en have bliver den nye ”gode omvej” gennem Nørre Campus, som bliver en levende bypark, der er tæt forbundet med den omgivende by. Med sin organiske form udtrykker byggeriet signaleffekt og nytænkning, men er også tilpasset det eksisterende Panum i kraft af bl.a. farvepalet, rytme og tyngde.
Facaden er bygget op som en grid-struktur af etagehøje vinduesskår, der nedbryder bygningens store skala.
Byggeriet bliver pioner på energiområdet i kraft af bl.a. Danmarks mest energieffektive laboratorier, hvor spildenergien fra ventilationen bliver genanvendt i bygningens samlede energiregnskab i en hidtil uset grad.

Ref: C.F.Møller