HOLSTING architect-support tilbyder at udføre Kvalitets- og risikoledelse i alle projektets og byggeriets faser.

Kvalitetsledelse (QM):

Hensigten med at udføre kvalitetsledelse er at undgå fejl. Udvikling af viden hos den enkelte medarbejder er en grundliggende forudsætning for at nedsætte antallet af fejl i projekterne. Nøgleordene i en proaktiv KS-strategi er udvikling, vidensdeling og erfaringsopsamling. Ud over projektgranskning, er kvalitetsledelse en læringsproces i et tæt samarbejde mellem den udførende projektgransker og projekteringsteamet.

KS-support udføres som følgende delopgaver:

  • Arkitektfaglig granskning
  • Tværfaglig granskning
  • Tilsyn og kontrol
  • Erfaringsopsamling
  • Vidensdeling, metodeudvikling og implementering

Risikosledelse:

Risikostyring er en tværfaglig proces der involverer alle projektets aktører uanset fag eller ansvar. Risikostyringens formål er at begrænse uforudsete hændelser og dermed nedsætte risikoen for udefra kommende påvirkninger med negativ effekt på projektets mål og midler. HOLSTING architect-support tilbyder på den baggrund at gennemføre en projektorienteret, fasebaseret, tværfaglig risikoanalyse.